Ocena II Seminarium PLOUG

Szanowni Państwo,

Jak poprzednio, publikujemy ocenę ostatniego seminarium. Jak poprzednio, wykorzystałem pocztę elektroniczną
do rozesłania ankiet. Otrzymałem zwrotnie 43 odpowiedzi.
Poniżej przytaczam podsumowanie ocen liczbowych (oceniano w skali 0..9).

Oceniany aspekt  Średnia arytme. Najczęstsza ocena Ilość odpowiedzi Max Min  Średnia z I
Seminarium
Ogólne poszczególnych aspektów konferencji:
Pożyteczność seminarium  7.60  7 43 9 5 7.18
Pożyteczność referatów  6.91  8 43 9 4 6.41
Pożyteczność tutoriali  7.83  9 42 9 2 7.13
Jakość materiałów  6.95  8 43 9 3 6,43
Ogólne oceny poszczególnych zajęć (skala 0..9):
R1 – Język modelowania danych UML, 
Ewa Stemposz 
 6.57 7 42 9 2  
R2 – Projektowanie schematów logicznych 
relacyjnych baz danych, Zbyszko Królikowski 
 6.42 8 43 9 0
R3 – Generacja Forms w Designerze 6i, 
Tomasz Kazimierski 
 7.05 7 43 9 2
T1- Designer 6i: nowe własności, 
Joanna Sapiecha 
 7.72 8 18 9 1
T2 – Wykorzystanie oprogramowania 
Oracle Designer 6i do budowy systemów informatycznych,
Krzystof Jankiewicz, 
Bartosz Bębel 
 7.72 9 25 9 2
Jakość obiektu 
(sal, przerw na kawę, stołówki, dojazdu) 
7.15  8 41 9 4

Po poprzednim seminarium uzyskałem zdecydowaną odpowiedź na pytanie o możliwość wydłużenia zajęć, dlatego
nie powtórzyłem tego pytania.

Lp. Treść komentarza ilość
1 niewygodne krzesła  6
2 kiepska stołówka, mało sprawne podawanie obiadu  5
3 za mało szczegółowych przykładów praktycznych, za dużo pokazów slajdów  4
4 za mało szczegółowe materiałów, zwłaszcza tutorialowe  3
5 za krótkie przerwy między referatami, przeciąganie wykładów, za mało czasu na pytania  3

Na pytanie „Czy warto było poświęcić te pieniądze i czas i czy zrobię to znowu” odpowiedziano:
tak – 41 razy, nie udzielono
odpowiedzi w 2 ankietach.

Na pytanie „Co poprawić w organizacji konferencji” odpowiedzi udzieliło 24 osoby.
Poniżej zamieszczono wykaz postulatów, wpisanych tekstem, posortowanych według częstości wystąpień. Zamieszczono
tylko uwagi występujące więcej niż dwa razy.

Dziękujemy uczestnikom za przybycie na seminarium, jak również za wypełnienie ankiet. Materiały i slajdy z seminarium znajdują
się już na stronie www.ploug.org.pl

Z ocen, wystawionych II Seminarium przez uczestników wynika, że uczestnicy postrzegają
tę formę działalności Stowarzyszenia jako pożyteczną. Z porównania ocen z ocenami po I Seminarium widać, że organizator uczy się.
Już teraz zapraszamy Państwa na nasze następne trzy seminaria, które planujemy w styczniu, marcu i maju następnego roku. Uczestnicy ostatniego seminarium zaakceptowali obiekt, w którym się ono odbyło; w takim razie seminaria przyszłoroczne zaplanujemy w tym samym miejscu, przy ul. Chałubińskiego 8. Oczywiście, organizator będzie starał się usunąć każdą
z zasygnalizowanych przez uczestników niedogodności.

Sławomir Kwiecień

organizator seminariów

Polskiej Grupy Użytkowników Systemu Oracle