Komunikaty

Nowi członkowie PLOUG

W dniach 23 września i 28 listopada
2001 roku decyzjami Zarządu Stowarzyszenia Polskiej Grupy Użytkowników
Systemu ORACLE zostali przyjęci nowi członkowie Stowarzyszenia. Oto ich lista:

 1. Grzegorz Cisło
 2. Bogdan Gnybek
 3. Andrzej Gryciuk
 4. Kazimierz Frączkowski
 5. Tadeusz Jabłoński
 6. Leszek Konopka
 7. Tomasz Kowalów
 8. Piotr Listosz
 9. Kuba Małecki
 10. Wojciech Pietroń
 11. Anna Prokop
 12. Mariusz Szefler
 13. Marcin Szpyrka
 14. Zbigniew Wiśniewski
 15. Grzegorz Wójcik

Zarząd PLOUG wita nowych członków z
nadzieją na nowe cenne inicjatywy związane z naszą działalnością i życzy
satysfakcji z przynależności do naszego grona.

Krzysztof Pękala

III Seminarium PLOUG: „Efektywność i strojenie
systemów baz danych Oracle”

Mamy ogromna przyjemność zaprosić Państwa
do uczestnictwa w III Seminarium Użytkowników i Deweloperów Oracle,
organizowanym przez Stowarzyszenie Polskiej Grupy Użytkowników Systemu Oracle.
Głównym tematem tego spotkania, adresowanego m.in. do administratorów,
programistów i konsultantów, będą metody i techniki strojenia systemów baz
danych Oracle. Tradycyjnie już, seminarium zostanie podzielone na dwie części:
teoretyczna, obejmująca referaty plenarne, oraz praktyczna, obejmująca
miniszkolenia, nazywane roboczo tutorialami.

Problematyka efektywności i strojenia
systemów baz danych powraca do nas zwykle wtedy, kiedy pojawia się potrzeba
obsługi większej liczby użytkowników lub realizacji większej aktywności
transakcyjnej. Często ucieczka przed problemami wydajnościowymi jest
inwestycja w dodatkowy lub szybszy sprzęt. Nierzadko jednak okazuje się, ze
dzięki umiejętnej budowie i konfiguracji systemu możemy osiągnąć zadowalającą
wydajność pracując nawet na sprzęcie poprzedniej generacji.

Umiejętność strojenia systemu bazy
danych to dla wielu administratorów najwyższy poziom wtajemniczenia. Do
skutecznego stosowania metod i technik strojenia niezbędna jest dogłębna
znajomość architektury i sposobu pracy systemu. Administrator najpierw
diagnozuje system bazy danych w celu odnalezienia jego „wąskich gardeł”,
a następnie dokonuje modyfikacji odpowiedzialnych za ich wystąpienie parametrów
konfiguracyjnych lub struktur danych. Ponieważ w trakcie tego procesu „wąskie
gardła” zwykle się przesuwają, dlatego najczęściej koniecznych jest
wiele iteracji. Wynikiem takiej pracy jest albo spełnienie wydajnościowych
wymagań użytkowników albo konkluzja, ze osiągnięte zostały granice
efektywności sprzętu komputerowego i konieczna jest jego przebudowa.

Systemy zarządzania bazami danych
Oracle oferują ogromne bogactwo elementów konfigurowalnych oraz mnogość
struktur danych. Programiści przebierają wśród tabel partycjonowanych,
klastrów haszowych i indeksowych, tabel
o strukturze indeksu, indeksów bitmapowych, indeksów
z odwróconym kluczem, indeksów opartych na wyrażeniach, perspektyw
materializowanych, itd. Administratorzy posiadają swobodę określania rozmiarów
buforów sortowania, buforów bibliotecznych, buforów słownika danych, buforów
dziennika powtórzeń, złożonych buforów danych, buforów dla wielkich obiektów,
buforów Java, algorytmów przydziału czasu procesora, lokalizacji plików
danych, itd.
W praktyce okazuje się jednak, ze takie bogactwo może stać się swoistym
przekleństwem.. Przy bardzo dużej liczbie czynników wpływających na
efektywność systemu niezbędna jest nam jakąś systematyczna metoda postępowania,
dzięki której co najmniej nie będziemy sobie szkodzić. Tym kwestiom chcemy
poświęcić nasze najbliższe seminarium.

I Szkoła PLOUG: „Java: komponentowe aplikacje
internetowe dla baz danych”.

Mamy przyjemność poinformować Państwa
o uruchomieniu nowej formy działalności naszego Stowarzyszenia: Szkól PLOUG.
Szkoły PLOUG będą cyklicznymi, dwu- lub trzydniowymi spotkaniami uzupełniającymi
merytorycznie nasza doroczna konferencje i seminaria. Przyjmą one postać
monotematycznych warsztatów praktycznych, realizowanych na wzór warsztatów
zakopiańskich, lecz bogatszych w treść. Ich głównym celem będzie
stworzenie warunków do przekazywania Państwu wiedzy i umiejętności z zakresu
wykorzystywania technologii Oracle. Pragniemy w tej formie rozwijać tematy, które
cieszyły się duża popularnością podczas Konferencji PLOUG, a które ze względów
zasobowych nie mogły być w wyczerpujący sposób zaprezentowane w czasie jej
trwania.

W związku z tym, chcielibyśmy
serdecznie zaprosić Państwa do udziału w I Szkole PLOUG pod hasłem
„Java: komponentowe aplikacje internetowe dla baz danych”, która
odbędzie się w Poznaniu, w dniach 13-15.02.2002. Jej celem będzie praktyczne
przedstawienie technologii Java, pozwalających na budowę nowoczesnych systemów
intra- i internetowych, wykorzystujących rozproszone moduły przetwarzania
danych i pozwalających użytkownikom na wykonywanie operacji w bazie danych
Oracle.

I Szkoła PLOUG będzie obejmować wykłady
i ćwiczenia praktyczne. Dla Państwa wygody, wykłady zostały skumulowane w
pierwszych dwóch dniach imprezy, natomiast cały dzień trzeci przeznaczony
jest na ćwiczenia praktyczne. Ponadto, aby obniżyć koszt całego przedsięwzięcia,
oferujemy Państwu zredukowaną opłatę za uczestnictwo wyłącznie w
dwudniowej części wykładowej.

I Szkoła PLOUG jest adresowana głównie
do projektantów, programistów i konsultantów. Jej uczestnicy otrzymają
materiały dydaktyczne oraz świadectwa potwierdzajace udział.