VII Konferencja i Warsztaty PLOUG

Ankiety uczestników

Otrzymaliśmy 35 wypełnionych ankiet.

Odpowiedzi na pytanie „Ogólna ocena” [w skali 1-9]:

Odpowiedzi było 35, czyli 100% z ankiet oddanych. Min=5, Max=9, Średnia=
7.4.
Odpowiedzi pomiędzy 6 a 9 stanowiły 94% udzielonych odpowiedzi.

Ocena ogolna

Czy konferencja spełniła oczekiwania?

Analiza opiera się na porównaniach oczekiwań z oceną konferencji. Pytamy
jaki aspekt konferencji miał wpływ na przyjazd i jaka była ocena tego aspektu
po zakończeniu konferencji.

Referaty – pożądane i ciekawe

94% uczestników oceniło wpływ referatów na uczestnictwo w konferencji
pomiędzy 6 a 9 (skala 1..9) przy średniej arytmetycznej wszystkich ocen 7.6, również
wysoko ocenili ich wartość – referaty w 97% otrzymały ocenę pomiędzy
6 a 9, przy średniej 7.1. W tym roku referaty uzyskały ocenę o 7% wyższą niż
w poprzednim.

Warsztaty – pożądane i ciekawe

Po warsztatach uczestnicy spodziewali się równie wiele. 94% uczestników
oceniło wpływ warsztatów na uczestnictwo w konferencji pomiędzy 6 a 9 (skala
1..9) przy średniej arytmetycznej wszystkich ocen 7.6. Ich oczekiwania zostały
spełnione o czym świadczy ocena – odpowiedzi pomiędzy 6 a 9 stanowią
96% oddanych głosów przy średniej 7.8. Wzrost oceny w stos. do oceny ubiegłorocznej
wynosi 12%.

Kontakty zawodowe średnie

Podsumowując – niewiele osób spodziewało się czegoś ciekawego po
kontaktach zawodowych (średnia 5.2). Średnia ocen tych kontaktów wynosi 5.9 Różnica
w stos. do oceny ubiegłorocznej – w granicach błędu statystycznego.

Niewielkie oczekiwania wobec ORACLE

Średnia ocen wpływu możliwości kontaktów z Asystą Techniczną Oracle na
przyjazd wynosi 5.2, średnia ocen realizacji kontaktów wynosi 5.3, uczestnicy
nie zostali więc mile zaskoczeni. Ocena tego aspektu konferencji zmalała w
stosunku do ubiegłorocznej oceny najwięcej, bo aż o ok. 16%

Zakopane jest piękne

Piękna okolica była aspektem dodatkowym – mniej ważnym jako motyw
przyjazdu na konferencję (średnia 5.8), za to doceniona w trakcie pobytu (średnia
7.2).

Tematy interesujące za rok

Pytanie pozwalało niezależnie akceptować następujące tematy jako
interesujące na konferencji za rok (obok – % osób akceptujących temat):

 • projekty informatyczne (43%),
 • technologie Internetowe (49%),
 • bezpieczeństwo systemów komputerowych (54%),
 • projektowanie aplikacji (54%),
 • nowe technologie Oracle (74%),
 • wydajność i strojenie systemów informatycznych (51%),
 • problematyka systemów baz danych (63%).

Oczekiwane tematy

Kilka spostrzeżeń dotyczących konferencji

W konferencji wzięło udział 325 uczestników. Uczestnikom zaproponowano 31
referatów wygłaszanych jednocześnie w dwu salach konferencyjnych. Zaoferowano
20 tematów warsztatów i tutoriali oraz 6 prezentacji sponsorów. Ilość
wykorzystanych miejsc w warsztatach i tutorialach wynosiła 557, a w
prezentacjach sponsorów 100, czyli statystyczny uczestnik wziął udział w
trzech zajęciach praktycznych (w ubiegłym roku – w dwóch).
W podstawowych wskaźnikach (ocena ogólna, ocena referatów, ocena warsztatów)
konferencję oceniono lepiej niż przed rokiem. W większym stopniu niż przed
rokiem powodem przyjazdu uczestników okazała się możliwość wysłuchania
referatów – tym razem był to czynnik nie mniej ważny jak możliwość
wzięcia udziału w zajęciach praktycznych. Poniżej załączono wykres zmian
tych wskaźników w ostatnich latach.

Porownanie ocen

Co poprawić w organizacji konferencji oraz inne uwagi i sugestie

Pole to wypełniano chętniej niż przed rokiem – wypełniło je 67 osób
czyli 61%.

Poniżej zamieszczono wykaz postulatów wpisanych tekstem posortowanych po częstości
wystąpień. Zamieszczono tylko uwagi występujące więcej niż jeden raz.

treść komentarza

ilość
Brak uwag, jest OK., itp. 13
Nie organizować wieczorków takich jak czwartkowy. 2
Zbyt duża liczba uczestników na niektórych warsztatach, słaba wentylacja niektórych sal. 2
Poprawić informację o aktualnie odbywających się zajęciach, transporcie. 2
Zmienić czas na wrzesień, a lokalizację na centrum Polski. 2
Poprawić jakość referatów (nie przepuszczać komercyjnych). 2

Ankiety oceniające referaty

Najlepsze oceny ogólne (skala 1..9) otrzymały referaty:

 1. What’s Wrong with this (Database) Picture – cz. 2., Fabian
  Pascal (Database Debunkings, San Francisco), średnia ocen 8.3,
 2. Testowanie bezpieczeństwa sieci, Wojciech Dworakowski (ABA, Kraków), średnia
  ocen 8.3,
 3. Polityka bezpieczeństwa jako kluczowy element tworzenia systemu
  informatycznego, Krzysztof Młynarski, Jacek Piechota (Centrum Bezpieczeństwa
  Sieciowego, Warszawa), średnia ocen 8.1

Referaty powyższe miały 8 albo 9 oddanych głosów. Najsłabiej oceniony
referat miał średnią ocenę 3.5 (4 głosy). Ocena średnia wszystkich ocen
(ważonych ilością oddanych na nie głosów) wynosi 6.6.

Ankiety oceniające warsztaty i tutorial

Najlepsze oceny ogólne (skala 1..9) otrzymały warsztaty:

 1. Budowa aplikacji bazodanowych w technologii Java Server Pages, Maciej
  Zakrzewicz (Politechnika Poznańska, Instytut Informatyki, Poznań), średnia
  ocen 9.0 (9 oddanych głosów),
 2. Careful What You Wish For: Data Types and Complexity, Fabian Pascal (Database
  Debunkings, San Francisco), średnia ocen 8.8 (6 oddanych głosów),
 3. Tuning serwerowego systemu operacyjnego pod względem bezpieczeństwa,
  Paweł Krawczyk (ABA, Kraków), średnia ocen 8.4 (11 oddanych głosów).

Najsłabiej oceniony warsztat miał średnią ocenę 4.0 (2 oddane głosy).
Ocena średnia wszystkich ocen (ważonych ilością oddanych na nie głosów)
wynosi 7.9 i trzeba ją uznać za wysoką.

Tym samym kończymy podsumowanie VII Konferencji PLOUG. Dziękujemy
Uczestnikom za przybycie wypełnienie ankiet. Serdecznie zapraszamy na następną
konferencję, która odbędzie się w dniach 22-26.X.2002 r.. Informację o niej
zamieścimy w naszym czasopiśmie.

Sławomir Kwiecień

Sponsorami konferencji byli:

Patron medialny:

Patron online: