III Seminarium PLOUG

Szanowni Państwo,

16 stycznia odbyło się w Warszawie III Seminarium użytkowników i
deweloperów Oracle, zorganizowane przez Stowarzyszenie Polskiej Grupy Użytkowników
Systemu Oracle. Głównym tematem spotkania była problematyka efektywności i
strojenia baz danych Oracle. Tradycyjnie już, Seminarium zostało podzielone na
dwie części: teoretyczną, obejmującą referaty, oraz praktyczną, obejmującą
miniszkolenia.

Umiejętność strojenia systemu bazy danych jest dla wielu administratorów
najwyższym poziomem wtajemniczenia zawodowego. Do skutecznego stosowania metod
i technik strojenia niezbędna jest dogłębna znajomość architektury i
sposobu pracy systemu. Administrator najpierw diagnozuje system bazy danych w
celu odnalezienia jego "wąskich gardeł", a następnie dokonuje
modyfikacji odpowiedzialnych za ich wystąpienie parametrów konfiguracyjnych
lub struktur danych. Ponieważ w trakcie tego procesu "wąskie gardła"
zwykle się przesuwają na inne zasoby serwera, dlatego najczęściej
koniecznych jest wiele iteracji. Wynikiem takiej pracy jest albo spełnienie
wydajnościowych wymagań użytkowników albo konkluzja, że osiągnięte zostały
granice efektywności sprzętu komputerowego i konieczna jest jego przebudowa.

W tym kontekście, podczas III Seminarium wygłoszone zostały trzy referaty
plenarne i przeprowadzone zostały dwa miniszkolenia. Maciej Zakrzewicz (PLOUG)
przedstawił wewnętrzne mechanizmy funkcjonowania kosztowego optymalizatora
zapytań w systemie Oracle, zwracając uwagę na znaczenie funkcji kosztu planu
wykonania zapytania. Paweł Żuchowski (TETA S.A.) omówił zastosowania narzędzi
SQLab Vision oraz Spotlight on Oracle do monitorowania obciążenia serwera,
wykrywania zapytań najsilniej obciążających serwer bazy danych oraz
weryfikacji efektywności struktur aplikacji. Wykład ilustrowany był
praktycznymi przykładami wykorzystania omawianych narzędzi. Witold Świerzy (SGH)
przedstawił mechanizmy optymalizacji zapytań OLAP w systemie zarządzania bazą
danych Oracle, podkreślając znaczenie optymalizacji zapytań gwiaździstych,
perspektyw materializowanych oraz indeksów bitmapowych.

Uczestnicy III Seminarium wybierali jedno z dwóch proponowanych miniszkoleń,
poświęconych metodom i narzędziom strojenia systemu zarządzania bazą danych
Oracle9i. Juliusz Jezierski (Politechnika Poznańska) przedstawił własności i
zastosowania narzędzia STATSPACK do monitorowania wydajności systemu Oracle.
Wojciech Karwowski (Oracle) omawiał zasady stosowania formalnej metodyki
strojenia systemów baz danych, zalecanej przez Korporację Oracle.