Wybory, wybory

Jadwiga Gnybek
Nowo-stary członek zarządu

Tegoroczna konferencja była miejscem historycznych wydarzeń.
Co trzy lata członkowie naszego stowarzyszenia spotykają się na Walnym
Zebraniu, aby wybrać nowe władze i ustalić kierunki działań na najbliższe
lata. Przy okazji jest to dobry moment, aby podsumować dokonania, osiągnięcia
oraz listę spraw, których załatwić się nie udało. Sprawozdanie ustępującego
zarządu tryskało optymizmem, gdyż obszar działalności stowarzyszenia w
ostatnich trzech latach znacząco się rozszerzył. Nie jest jednak tak dobrze,
aby nie mogło być lepiej. Po burzliwej dyskusji programowej i przyjęciu
absolutorium dla odchodzącego Zarządu, wybrane zostały nowe władze
stowarzyszenia.

W bezpośrednich wyborach prezesem Stowarzyszenia został
wybrany ponownie pan Maciej Zakrzewicz.

Członkami zarządu stowarzyszenia wybrani zostali:

  • Jadwiga Gnybek
  • Sławomir Kwiecień
  • Robert Wrembel
  • Zbigniew Odrowąż-Sypniewski

Ponadto wybrany został nowy skład Komisji Rewizyjnej, której
zadaniem jest czuwanie nad poprawnością pracy Zarządu. W jej skład weszli
panie i panowie:

  • Lucyna Kunert-Witkowska
  • Janusz Stawski
  • Krzysztof Pękala

Plany i zamierzenia nowo wybranych członków zarządu
przedstawione zostaną w następnych numerze naszej gazety.