Komunikaty

Funkcje członków Zarządu

W dniu 30-go listopada zebrał się po raz pierwszy, wybrany
w trakcie ostatniego Walnego Zgromadzenia, Zarząd Stowarzyszenia Polskiej Grupy
Użytkowników Systemu Oracle. Członkowie Zarządu podjęli się następujących
funkcji:

 • Jadwiga Gnybek – Redaktor Naczelna czasopisma ORACLE’owe PLOUG’tki, dba o interesy członków Stowarzyszenia;
 • Sławomir Kwiecień – organizator konferencji i seminariów, skarbnik, sekretarz, serwis WWW, sprawy związane z rekrutacją nowych członków;
 • Zbigniew Odrowąż-Sypniewski – członek Zarządu;
 • Robert Wrembel – współpraca z zagranicą, dba o interesy członków Stowarzyszenia.

Prezesem Zarządu jest Maciej Zakrzewicz.

sk


Nowi członkowie Stowarzyszenia

Zarząd przyjął w poczet członków Stowarzyszenia Polskiej Grupy Użytkowników Systemu Oracle następujące osoby:

 • Magdalena Popławska,
 • Rafał Banasiak,
 • Paweł Fajkowski,
 • Bartłomiej Jabłoński,
 • Krzysztof Kryczka,
 • Józef Łuszczek,
 • Sebastian Sokołowski.

Serdecznie witamy Koleżankę i Kolegów wśród nas.

sk


Składka członkowska

Zarząd naszego Stowarzyszenia ustalił wysokość składki
członkowskiej na 20 zł. Składkę wpłacamy na rachunek:

Stowarzyszenia Polskiej Grupy Użytkowników Systemu Oracle,
ul. Sienna 75, 00-833 Warszawa
Nr rachunku: 10201055-143505-270-1
Rachunek prowadzi Bank PKO BP S.A. V O/W-wa, ul. Grójecka 1-3

sk


Funkcje członków Komisji Rewizyjnej

Bezpośrednio po Walnym Zgromadzeniu zebrała się Komisja
Rewizyjna Stowarzyszenia.

Członkowie Komisji podjęli się następujących funkcji:

 • Krzysztof Pękala – przewodniczący;
 • Janusz Stawski – sekretarz;
 • Lucyna Kunert-Witkowska – członek.

sk


Terminy szkoleń w następnym roku

Ustalono następujący harmonogram szkoleń w przyszłym
roku:

 • VI Seminarium PLOUG – Warszawa, 15.01.2003
  „Oracle9i: narzędzia i metody strojenia wydajności bazy
  danych”
 • II Szkoła PLOUG – Poznań, 12-14.02.2003
  „Przechowywanie i przetwarzanie danych XML w systemach baz
  danych”
 • VII Seminarium PLOUG – Warszawa, 26.03.2003
 • VIII Seminarium PLOUG – Warszawa, 23.04.2003
  „Bezpieczeństwo Oracle9i: zagrożenia i metody ochrony”
 • IX Seminarium PLOUG – Warszawa, 28.05.2003
 • IX Konferencja i Warsztaty użytkowników i deweloperów Oracle – Zakopane, 21-25.X.2003
  „Systemy informatyczne. Projektowanie, implementowanie, eksploatowanie”.

Brakującą tematykę seminariów podamy na WWW.

sk