Plany Zarządu

Maciej Zakrzewicz

Jako prezes dbam o harmonijne funkcjonowanie całego Zarządu.
Kierunki aktywności, jakie chciałbym podkreślić podczas obecnej kadencji,
skupiają się przede wszystkim na zapewnianiu coraz wyższej jakości
merytorycznej i organizacyjnej organizowanych imprez. Chciałbym otworzyć możliwości
udziału członków Stowarzyszenia w określaniu zakresu i programu konferencji
zakopiańskich. Planuję podjąć próby zawiązania bliskiej współpracy z
grupami użytkowników z krajów ościennych – współpraca taka mogłaby przyjąć
formę wymiany merytorycznej lub osobowej. Chciałbym także stworzyć warunki
dla organizowania nieformalnych spotkań członków Stowarzyszenia – chyba tylko
w ten sposób mamy szanse poznać się lepiej.

Jadwiga Gnybek

Jestem absolwentką Politechniki Łódzkiej z dyplomem
magistra inżyniera elektryka. Etatową pracę rozpoczęłam Ośrodku
Informatyki Kolejnictwa jako informatyk – programista i administrator baz danych
Oracle’a.
Następnie pracowałam w wielu zespołach przygotowujących systemy
informatyczne oparte o technologię Oracle. Dwa lata spędzone w polsko –
brytyjskim projekcje informatycznym realizowanym w sektorze ubezpieczeń, to
okres intensywnej nauki zarządzania dużymi projektami. Rozpocząwszy tam pracę
od stanowiska programisty i administratora bazy danych,
z czasem zaczęłam sprawować funkcje menedżerskie w zakresie zarządzani
zmianami i wersjami kodu.
Kolejne zawodowe doświadczenie, to spotkania z nowymi technologiami w firmie
AMG.net gdzie pracowałam jako Senior Projekt Manager, Quality Officer i
analityk. Nawiązanie współpracy z firmami grupy kapitałowej PPWK zaowocowało
podjęciem studiów podyplomowych związanych z wdrażaniem systemów jakości
zgodnych z normą ISO 9000:2000.
Wszystkie te doświadczenia podsumowuję projektem wdrożenia zintegrowanego
systemu informatycznego dla firmy KAN.
Jako członek Zarządu Stowarzyszenia, drugą z rzędu kadencję redaguję
kwartalnik Oracle’owe PLOUG’tki.
W bieżącej kadencji do funkcji nadwornego kronikarza doszedł mi miły obowiązek
dbania o zadowolenie członka. Mam nadzieję metodą burzliwej publicznej
dyskusji rozwiać dręczącą mnie od lat wątpliwość, po co jesteśmy i dokąd
zmierzamy.

Robert Wrembel

Pracuję na stanowisku adiunkta w Instytucie Informatyki
Politechniki Poznańskiej. Zawodowo zajmuję się bazami danych i magazynami
(hurtowniami) danych. W latach 1996- 2002 brałem udział w realizacji 7
projektów informatycznych zarówno naukowo-badawczych, jak i typowo
komercyjnych opartych o Oracle. Od 1998 roku prowadzę szkolenia w Centrum
Edukacyjnym Oracle Polska. Jestem autorem ponad 30 publikacji, krajowych i
zagranicznych, w tym dwóch książek dotyczących systemu Oracle. Odbyłem trzy
zagraniczne staże naukowe w: Institut National de Recherche en Informatique et
Automatique – INRIA (Francja), Université Paris-Dauphine (Francja), Klagenfurt
Universität (Austria). W roku 2001 prowadziłem wykłady w Loyola University
(USA). Jestem członkiem komitetów programowych kilku międzynarodowych
konferencji informatycznych, m.in. Oracle World, która odbyła się w 2002 roku
Kopenhadze.
W ramach Stowarzyszenia Polskiej Grupy Użytkowników Systemu Oracle (PLOUG)
działam od roku 1998. Moja praca koncentruje się wokół: (1) koordynowania
zajęć praktycznych (warsztatów, tutoriali) towarzyszących corocznej
konferencji, (2) promowaniu Stowarzyszenia wśród wiodących międzynarodowych
i krajowych firm informatycznych oraz poszukiwaniu sponsorów konferencji
organizowanych przez PLOUG, (3) współpracy z krajowymi i zagranicznymi
wydawnictwami informatycznymi na polu recenzowania ich książek przez Członków
PLOUG, (4) zapraszaniu na konferencje PLOUG specjalistów z branży
informatycznej.
W Zarządzie Stowarzyszenia Polskiej Grupy Użytkowników Systemu Oracle
zasiadam od roku 1999, natomiast w latach 2001-2002 byłem jednym z dyrektorów
EOUG (Europe, Middle-East, and Africa Oracle User Group).
W ramach bieżącej kadencji, zamierzam kontynuować swoją wcześniejszą działalność.
Z nowych zadań jakie sobie postawiłem chciałbym wymienić:

 • promowanie Stowarzyszenia w strukturach EOUG poprzez
  publikowanie informacji nt. PLOUG w czasopismach innych grup użytkowników
  Oracle;

 • wymianę artykułów fachowych między grupami użytkowników
  Oracle;

 • integracja środowiska PLOUG na wspólnych imprezach.

Ostatnio Zarząd EOUG zaprosił mnie do prac w ramach tzw.
Pricing Committee – zespołu, którego zadaniem
w nadchodzącym roku będzie współpraca z Oracle Corp. w ramach określania
polityki licencyjnej oprogramowania. Prace w ramach tego Komitetu zamierzam
realizować w ścisłej współpracy z Członkami i Sympatykami PLOUG, do
której serdecznie zapraszam.

Sławomir Kwiecień

Jestem we władzach Stowarzyszenia od chwili jego powstania.
Porównując kolejne kadencje Zarządu odnoszę wrażenie, że miniona kadencja
była najlepsza. Chyba jest czymś wyjątkowym w rzeczywistości naszego kraju,
by przez kolejne 9 niemal lat istnienia jakiegoś stowarzyszenia coraz więcej
osób i z nie słabnącym zapałem angażowało się w działalność. Branża
IT, jak wiele innych, jest przecież w wyraźnym „dołku” od co
najmniej dwóch lat.
Utrzymanie grupy aktywnych osób na kolejną kadencję oraz zapowiadająca się
duża aktywność Komisji Rewizyjnej, zwiastuje zwiększanie się pożyteczności
PLOUG przez kolejne trzy lata. Wyobrażam sobie swój wkład w rozwój
Stowarzyszenia następująco:

 • zwiększenie pożyteczności naszych konferencji przez
  jeszcze większe przybliżenie tematyki i sposobu jej prezentacji do
  codziennych potrzeb zawodowych członków Stowarzyszenia. Mam nadzieję, że
  uda mi się namówić informatyków-praktyków do współtworzenia programu
  konferencji,

 • zwiększenie różnorodności oferty szkoleniowej.
  Zainicjowaliśmy już kolejne seminarium, tym razem zajmujące się
  bezpieczeństwem aplikacji Oracle’owych. Mam nadzieję, że będzie to
  cykl, może przerodzi się w szkołę podczas tej jeszcze kadencji,

 • coraz szersze wykorzystanie poczty elektronicznej i
  serwisu web do kontaktów w sprawach związanych z uczestnictwem w
  szkoleniach (potwierdzenia uczestnictwa, wybór zajęć, hotelu, możliwość
  oglądania i kopiowania wygenerowanych rachunków itp.),

 • uzupełnienie serwisu web o materiały pierwszych
  konferencji,

 • zebranie wszystkich materiałów merytorycznych serwisu
  (materiały, czasopismo, inne) w jakiś wspólny przewodnik czy spis treści,

 • uwolnienie środków przeznaczanych na nadmiarową
  produkcję i wysyłkę naszego czasopisma. Wyobrażam sobie, że wskutek
  zmiany miejsc pracy, nawet zawodu, zwłaszcza w ostatnich latach, wiele osób
  zmieniło adresy, straciło zainteresowanie tematyką Oracle, itp. W chwili
  pisania tego tekstu akcja już się rozpoczęła. Zaoszczędzone środki
  powinny pozwolić zwiększyć wartość PLOUG’tek,

 • objąwszy zaszczytną funkcję sekretarza PLOUG zabieram się za porządki
  w papierach. Zadanie jest bardzo trudne – robiłem ten bałagan przez tyle
  lat…