Program IX Konferencji PLOUG Systemy informatyczne. Projektowanie, implementowanie, eksploatowanie

21-25.10.2003, Zakopane – Kościelisko

Uwagi organizacyjne:
Każdej z sesji przydzielimy w przeddzień konferencji,
jedną z sal konferencyjnych, w zależności od ilości zgłoszeń uczestników
na poszczególne sesje. Tak więc, choć możliwe są niewielkie przesunięcia,
nie zmieni się następstwo ani czas sesji ani referatów. Harmonogram ułożono
w sposób umożliwiający zmianę sali podczas przerwy. Po wydrukowaniu tego
czasopisma możliwe jest wzbogacenie programu.
Zajęcia odbywają się w WDW „Kościelisko”.

Najbardziej aktualne, uzupełniające informacje, a zwłaszcza
najbardziej aktualny harmonogram wolnych miejsc w warsztatach i zmieniający
się w związku z tym formularz zgłoszenia uczestnictwa, jest dostępny w
naszym serwisie o adresie: http://www.ploug.org.pl/konferencja

Wtorek, 21.X.
12:00 – 13:30 Obiad
13:30 – 14:50 Otwarcie Konferencji
  Wykład zaproszony
An Overview of J2EE Application Development with Oracle JDeveloper 10G
Keith Bremer – Oracle Corporation, UK
14:50 – 15:00 Przerwa na kawę
  Sesja A Sesja B
15:00 – 16:30 Serwer bazy danych Oracle10G

15:00 – 15:30 Grid Computing: wprowadzenie do przetwarzania danych
Maciej Zakrzewicz – Politechnika Poznańska

15:30 – 16:30 Nowe własności serwera bazy danych Oracle10G
Marek Martofel – Oracle Polska

Hurtownie danych, projekty

15:00 – 15:30 Hurtownie danych – współczesność
Paweł Chomicz – Altkom Akademia

15:30 – 16:00 Zintegrowany system raportowania
firmy – Czy to się opłaca?
Jan Baranowski – Thomson multimedia Polska

16:00 – 16:30 Realizacja projektów w warunkach
rozmytego identyfikowania ryzyka – bezpieczeństwo dotrzymania
terminu i założonego budżetu
Kazimierz Frączkowski – Prokom Software,
Politechnika Wrocławska, Tomasz Mechliński

16:30 – 16:50 Przerwa na kawę
16:50 – 18:30

Przetwarzanie danych XML

16:50 – 17:30 XML – stan obecny i trendy
rozwojowe
Tomasz Traczyk – Politechnika
Warszawska

17:30 – 18:30 Oracle XML DB
Jarosław Stakuń – Oracle Polska

Wydajność systemów informatycznych i monitorowanie
bazy danych

16:50 – 17:30 Capacity Planning dla baz danych
Oracle
Marcin Przepiórowski – Altkom Akademia

17:30 – 18:00 Badanie wydajności Oracle 9i
w kontekście modelu obiektowego
Bartłomiej Jabłoński – Uniwersytet Łódzki

18:00 – 18:30 Koncepcja automatycznego tworzenia
modułu auditingu w aplikacjach użytkowych
Artur Gramacki – Uniwersytet Zielonogórski

19:00 Kolacja
20:00 Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Polskiej Grupy
Użytkowników Oracle

Środa, 22.X.
7:30 – 9:00 Śniadanie
9:00 – 10:45 Systemy multimedialne

9:00 – 10:10 MPEG-7
Wykład zaproszony
Władysław Skarbek – Politechnika Warszawska

10:10 – 10:45 Oracle interMedia na tle
standardu SQL/MM i prototypowych systemów multimedialnych baz danych
Marek Wojciechowski – Politechnika Poznańska

10:45 – 11:00 Przerwa na kawę
11:00 – 13:00

Narzędzia do administrowania i strojenia baz danych

11:00 – 12:00 Change Manager –
kompleksowe zarządzanie zmianami w bazach danych
Paweł Pilarczyk, Marcin Socha – CompFort
Meridian Polska

12:00 – 13:00 Quest Central for Oracle –
tuning bazy danych
Paweł Żuchowski – TETA SA

13:00 – 14:50 Obiad
15:00 – 16:00

Administrowanie

Embarcadero – zarządzanie bazami Oracle
Marcin Zawadzki – DCS Computer Consultants Group Sp. z o.o.

16:00 – 17:00

Usługi Internetowe

16:00 – 16:30 System informacji edukacyjnej regionu
kujawsko-pomorskiego
Izabela Rojek-Mikołajczak, Krzysztof Tyburek –
Akademia Bydgoska, Instytut Mechaniki Środowiska i Informatyki Stosowanej

16:30-17:00 Przyszłość i ograniczenia usług
sieciowych
Czesław Jędrzejek – Instytut Technik
Telekomunikacyjnych i Informatycznych

17:00 – 17:20 Przerwa na kawę
17:20 – 18:50 Dyskusja panelowa

Zawód informatyk: świetlana przyszłość, czy ciemne
perspektywy

19:00 Kolacja
20:00 Ognisko

Czwartek, 23.X.
7:30 – 9:00 Śniadanie
9:00 – 13:00 Wycieczki
13:00 – 14:50 Obiad
  Sesja A Sesja B
15:00 – 17:00

Nowe technologie dla Oracle

15:00 – 16:00 Integrity – serwery czy rozwiazanie. Konstrukcja bezpiecznych środowisk IT
Jarosław Stępień, Damian Janiszewski – Hewlett Packard

16:00 – 17:00 Oracle database
replication – SharePlex for Oracle
Cristian Maties – Quest Software

Niezawodność, wydajność

15:00 – 15:30 Niezawodność, dostępność,
wydajność – różne cele, różna organizacja środowiska opartego o
RAC, DataGuard i RMAN
Beata Deptuła, Marcin Kwaśniński – Altkom Akademia

15:30 – 16:00 Disaster: Backup & Recovery
– Wykonanie kopii DR
Jarosław Łagowski – IBM Polska

16:00 – 16:30 Porównanie wydajności bibliotek
XML-owych w Oracle 9i
Bartłomiej Jabłoński – Uniwersytet Łódzki

16:30 – 17:15 Maximum Availability Architecture
Wojciech Karwowski – Oracle Polska

17:15 – 17:30 Przerwa na kawę
17:30 – 19:00

Bezpieczeństwo systemów
informatycznych

17:30 – 18:15 Wykorzystanie sprzętowych
urządzeń szyfrujących w połączeniu z bazą Oracle
Paweł Goleń – Cryptotech

18:15 – 19:00 Biuletyn Bezpieczeństwa
PLOUG – Podsumowanie 2003. Przegląd zagrożeń dla
bezpieczeństwa produktów Oracle, które ujrzały światło
dzienne w ostatnim roku
Wojciech Dworakowski – SecuRing

Hurtownie danych

17:30 – 18:15 Realizacja hurtowni danych dla
administracji publicznej na przykładzie budowy systemu IACS
Mariusz Muszyński – Pentacomp Systemy
Informatyczne

18:15 – 19:00 Wydajność i niezawodność
– system masowego drukowania i dystrybucji paszportów zwierząt w
Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A.
Piotr Salata – Pentacomp Systemy Informatyczne,
Robert Domagała – Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych

19:30 Bankiet

Piątek, 24.X.
7:30 – 9:00 Śniadanie
  Sesja A Sesja B
9:00 – 10:30

Hurtownie danych i eksploracja danych

9:00 – 9:30 Jak sprawić, aby dane były
czyste?
Tomasz Wyrozumski – Biuro Matematyki
Stosowanej S.C.

9:30 – 10:00 Projektowanie i
implementacja procesu ETL
Stefan Rozmus – Wojskowa Akademia
Techniczna

10:00 – 10:30 Oracle IFS – archiwizacja i
obieg dokumentów: organizacja biura
Paweł Chomicz – Altkom Akademia

Aplikacje Java

9:00 – 10:00 Solutions for detectinig, diagnosing
and resolving performance problems
in J2EE applications
Cristian Maties – Quest Software

Bezpieczeństwo

10:00 – 10:30 Serwery uniksowe IBM jako bezpieczna platforma bazodanowa
IBM Polska

10:30 – 10:50 Przerwa na kawę
10:50 – 12:50

Bezpieczeństwo, strojenie

10:50 – 11:35 Najnowsze trendy w
dziedzinie zabezpieczeń sieci informatycznych. Firewalle
aplikacyjne, IPS, IDS in-line
Wojciech Dworakowski – SecuRing

11:35 – 12:20 Czy można w prosty sposób
odzyskać dane uszkodzone wskutek błędnych instrukcji SQL?
Piotr Kołodziej – Oracle Polska

12:20 – 12:50 Strojenie zapytań SQL
– czyli, „można jeszcze szybciej”
Krzysztof Kawa – Empolis Polska

Wydajność, rozwiązania klastrowe

10:50 – 11:20 Istotne aspekty wydajności pojedynczych serwerów i klastrów IBM
IBM Polska

13:00 – 14:50 Zakończenie Konferencji, obiad