Warsztaty IX Konferencji PLOUG

Jak co roku, Stowarzyszenie Polskiej Grupy Użytkowników
Systemu Oracle zaprasza Państwa do uczestnictwa w zajęciach praktycznych, umożliwiających
zapoznanie się z nowymi produktami, aplikacjami i technologiami w dziedzinie
systemów informatycznych opartymi o oprogramowanie firmy Oracle. Zajęcia te,
podobnie jak w latach ubiegłych, będą towarzyszyły głównym sesjom
konferencji. Tegoroczna oferta obejmuje 19 różnych zajęć zgrupowanych w
cztery następujące dziedziny tematyczne:

  • narzędzia administratorskie i programistyczne,
  • systemy internetowe i multimedialne,
  • hurtownie danych,
  • bezpieczeństwo, wydajność, strojenie baz danych.

Zajęcia praktyczne podzielono na cztery następujące
kategorie: warsztat płatny (oznaczenie WP), warsztat niepłatny
(oznaczenie WN), tutorial płatny (oznaczenie TP) i tutorial niepłatny
(oznaczenie TN). Pierwsza kategoria obejmuje zajęcia, za które
uczestnicy wnoszą opłatę, cena uczestnictwa obejmuje komplet materiałów
szkoleniowych. Formuła tych zajęć to wykład przeplatany ćwiczeniami
praktycznymi przy komputerach. Kategoria warsztat niepłatny obejmuje zajęcia,
za które uczestnicy nie wnoszą opłaty, a ponadto dostępność materiałów
szkoleniowych jest uzależniona od prowadzącego. Formuła tych zajęć to również
wykład przeplatany ćwiczeniami. Kategoria tutorial płatny obejmuje zajęcia
płatne w formie wykładu z pokazem, lecz bez ćwiczeń przy komputerach.
Uczestnik tutorialu otrzymuje komplet materiałów szkoleniowych. Ostatnia
kategoria – tutorial niepłatny różni się od tutorialu płatnego
brakiem opłaty
za uczestnictwo i brakiem materiałów szkoleniowych.

Mamy nadzieję, że powyższe propozycje spełnią Państwa
oczekiwania i przyczynią się do pogłębienia Państwa wiedzy w zakresie
systemów informatycznych opartych o Oracle.

Robert Wrembel
koordynator zajęć praktycznych IX Konferencji Użytkowników i Deweloperów Oracle
Robert.Wrembel@cs.put.poznan.pl

Harmonogram warsztatów i tutoriali IX Konferencji PLOUG

  wt. 21.10
8:30 – 12:30
wt. 21.10
15:00 – 19:00
śr. 22.10
9:00 – 13:00
śr. 22.10
15:00 – 19:00
czw. 23.10
15:00 – 19:00
pt. 24.10
9:00 – 13:00
pt. 24.10
15:00 – 19:00

I. Narzędzia administratorskie i programistyczne

[WP1 Forms] Oracle Developer 6i oraz Oracle9i Developer Suite – część 1, projektowanie formularzy
Artur Gramacki (Uniwersytet Zielonogórski)

    *       *
[WP2 Reports pocz.] Oracle Developer 6i oraz Oracle9i Developer Suite
– część 2,
projektowanie raportów
Jaroslaw Gramacki (Uniwersytet Zielonogórski)
      *     *
[WP3 Reports zaaw.] Raporty9i – dowolne źródło, dowolne dane,
dowolny format
Bartłomiej Bułkszas (Oracle Polska)
  * *        
[WN1 TOAD] Sztuczki i kruczki w TOAD czyli jak uprzyjemnić sobie pracę
z bazą danych Oracle
Paweł Żuchowski (Teta SA)
        *    
[TN1 iFS] Oracle IFS, Workflow, AQ – organizacja środowiska
Paweł Chomicz (Altkom Akademia)
*       *    
[WP4 spatial] Spatial Option – czy to dla mnie?
Krzysztof Jankiewicz (Politechnika Poznańska)
  *       *  
II. Systemy internetowe i multimedialne
[WP5 WAP] Rozwiązania mobilne oparte o technologię WAP 2.0
Jerzy Oleksiewicz (Unisys Polska Sp. z o.o.)
  *       *  
[WP6 WebServices] WebServices w Oracle – Co i Jak?
Jarosław Stakuń (Oracle Polska)
      * *    
[WN2 iLearning] Oracle iLearning – kluczowe aspekty systemu
Paweł Korzec (Oracle Polska)
*   *        

[TP1 Java] Java od A do Z
Maciej Zakrzewicz (Politechnika Poznańska)

    *     *  
[TP2 interMedia] Oracle interMedia – składowanie i przetwarzanie danych
multimedialnych
w bazie danych Oracle
Marek Wojciechowski (Politechnika Poznańska)
  *   *      
III. Magazyny (hurtownie) danych
[WN3 hurt.strojenie] Wybrane zagadnienia optymalizacji systemów hurtowni
danych
Piotr Kołodziej (Oracle Polska)
*           *
[WP7 partycjonowanie] Partycjonowanie – technika dla bardzo dużych
baz danych
(systemy transakcyjne, decyzyjne, hurtownie danych)
Iwona Mońdziel (Politechnika Białostocka)
      * *    
[WP8 WBuilder]
Oracle Warehouse Builder – projektowanie i implementacja hurtowni danych
(Piotr Kopczyński – Oracle Polska)
ROLAP z wykorzystaniem Oracle Discoverer
(Joanna Pelc-Baranowicz – Oracle Polska)
* *          
[TP3] 4 Features – czyli „Cztery Ficzery”
Wojciech Karwowski (Oracle Polska)
* *          
IV. Bezpieczeństwo, wydajność, strojenie bazy danych
[WP9 ataki] Zewnętrzne narzędzia zabezpieczające bazy danych i
aplikacje przed włamaniami
Michał Jarski (ISS), Wojciech Dworakowski (SecuRing)
    * *     *
[WN4 Bench.Factory] Testowanie wydajności baz danych Oracle za pomocą
narzędzia
Benchmark Factory
Jacek Styś (TETA S.A.)
        *    
[TN2 czasy odpowiedzi] Czasy odpowiedzi sesji jako podstawa strojenia systemów Oracle
Marcin Przepiórowski (Altkom Akademia)
    * * *    
[WN5 i3] Nowa jakość monitorowania Oracle
Piotr Nogaś (Veritas)
*         *  
[WN6] Techniki zabezpieczeń bazy danych Oracle 10G
Radosław Wiewiór
* *          
[WN7] Egzekwowanie polityki bezpieczeństwa w oparciu o narzędzia firmy Symantec (Enterprise Security Manager for Oracle)
Paweł Reszczyński
  *          

Warsztaty i prezentacje sponsorów odbywają się w WDW „Kościelisko”.

Niniejszy harmonogram szybko utraci swoją aktualność – organizator będzie
starał się powiększyć ilość powtórzeń zajęć, na których będą
komplety. Na stronie www.ploug.org.pl aktualizowany będzie harmonogram i formularz zgłoszenia uczestnictwa.