Opisy warsztatów

I. Narzędzia administratorskie i programistyczne

[WP1
Forms] Oracle Developer 6i oraz Oracle9i Developer Suite – część
1, projektowanie formularzy

Artur Gramacki
Uniwersytet Zielonogórski

Streszczenie: Celem warsztatu jest zaprezentowanie możliwości
pakietu Oracle Forms (w wersjach Oracle Forms 6i oraz Oracle9i
Forms Developer
, który jest częścią Oracle9i Developer Suite).
Pakiet ten umożliwia szybkie tworzenie bardzo funkcjonalnych formularzy –
wymaga jednak wcześniejszego poznania podstawowych zasad i technik ich
konstruowania. Warsztat podzielony został na część wykładową (ok. 1,5
godziny) oraz ćwiczeniową (ok. 2,5 godziny).
W pierwszej części, mającej charakter wykładu, zostaną zaprezentowane
podstawowe cechy pakietu, sposób jego konfiguracji oraz podstawowe zasady
projektowania i tworzenia formularzy z wykorzystaniem pakietu Oracle Forms 6i
/ Oracle9i Forms Developer
. W dalszej części omówiony zostanie moduł Oracle9iAS
Forms Services,
będący częścią Oracle9i Application Server, umożliwiający
uruchamianie wykonanych formularzy jako apletów Java w przeglądarce
Internetowej (ang. deploying on the Web). Omówione zostaną również najczęściej
pojawiające się problemy w pracy z pakietem. Zwrócona zostanie również
uwaga na podobieństwa i różnice (bardzo istotne w praktyce!) wersji 6i
(ciągle powszechnie używanej!) oraz 9i.
W drugiej części (praktycznej) uczestnik pod okiem prowadzącego wykona i
uruchomi w pełni funkcjonalną, choć siłą rzeczy niezbyt złożoną,
aplikację. Aplikacja ta będzie powstawała w taki sposób, że uczestnik po
wykonaniu pierwszej, najprostszej i bardzo jeszcze niedoskonałej wersji, będzie
ją stopniowo rozbudowywał o coraz to nowe elementy (np. dodanie dedykowanego
menu, obsługa wyjątków, dezaktywacja zbędnych klawiszy funkcyjnych itp.). Na
koniec zaprojektowany i wykonany formularz zostanie przygotowany do jego użycia
w przeglądarce.

Informacja o prowadzącym: dr inż. Artur Gramacki
– jest pracownikiem naukowym w Instytucie Informatyki i Elektroniki
Uniwersytetu Zielonogórskiego. Zajmuje się projektowaniem, wykonywaniem oraz
wdrażaniem aplikacji bazodanowych usprawniających szeroko rozumiane zarządzanie
Uczelnią. Od wielu lat prowadzi również zajęcia dydaktyczne dotyczące
projektowania baz danych, działania i administrowania systemami zarządzania
bazami danych oraz wykorzystania technologii Oracle w budowie aplikacji użytkowych.

Profil uczestnika: projektanci baz danych oraz aplikacji.

Poziom wiedzy uczestnika: Wymagana podstawowa znajomość
zasad pracy z bazą danych ORACLE oraz rozumienie podstawowych zasad modelu
relacyjnego. Wymagana jest również przynajmniej podstawowa znajomość języka
PL/SQL i SQL.

Forma zajęć: wykład wprowadzający (1,5 godziny), ćwiczenia
praktyczne (2,5 godziny).

Czas trwania: 4 godziny.


[WP2 Reports pocz.] Oracle Developer 6i oraz Oracle9i Developer Suite
– część 2, projektowanie raportów

Jarosław Gramacki
Uniwersytet Zielonogórski

Celem warsztatu jest zaprezentowanie możliwości pakietu Oracle
Reports
(w wersjach Oracle Reports 6i oraz Oracle9i Reports
Developer
, który jest częścią Oracle9i Developer Suite).
Pakiet ten umożliwia szybkie tworzenie bardzo funkcjonalnych i użytecznych
raportów – wymaga jednak wcześniejszego poznania kilku (kilkunastu)
podstawowych zasad i technik ich konstruowania. Warsztat podzielony został na
część wykładową (ok. 1,5 godziny) oraz ćwiczeniową (ok. 2,5 godziny).
W pierwszej części, mającej charakter wykładu, zostaną zaprezentowane cechy
pakietu, sposób jego konfiguracji oraz podstawowe zasady projektowania i
tworzenia raportów z wykorzystaniem różnego rodzaju danych (nie tylko
pobieranych z bazy danych Oracle!). Omówiony zostanie moduł Oracle9iAS
Reports Services,
będący częścią Oracle9i Application Server, umożliwiający
prezentowanie wykonanych raportów w ogólnie rozumianym środowisku Internet.
Zwrócona zostanie uwaga na dużą różnorodność dostępnych sposobów
prezentacji danych. Omówione zostaną również najczęściej pojawiające się
problemy w pracy z pakietem. Zwrócona zostanie również uwaga na podobieństwa
i różnice (bardzo istotne w praktyce!) wersji 6i (ciągle powszechnie używanej!)
oraz 9i.

W drugiej części (praktycznej) uczestnik pod okiem prowadzącego wykona i
uruchomi kilka w pełni funkcjonalnych, choć siłą rzeczy niezbyt złożonych,
raportów. Raporty te będą np. prezentowały ten sam zestaw danych, jednak w
kilku różnych, najczęściej spotykanych w praktyce układach (np.
tabelaryczny, wierszowy, krzyżowy ew. inne). Zwrócona zostanie uwaga na możliwości
pobierania danych z różnych źródeł (baza danych, pliki tekstowe, pliki XML,
itd.) oraz publikowania wyników działania raportów
w różnych formatach i w różny sposób (wydruk, do pliku, w przeglądarce
WWW, itd.).
Duży nacisk zostanie położony na ręczne budowanie raportów (czyli z pominięciem
dostępnych kreatorów), dzięki czemu możliwe jest osiągnięcie dużej
funkcjonalności oraz zapewnienie sobie możliwości modyfikacji raportów w
przyszłości (zwykle niemożliwej do osiągnięcia, gdy używamy tylko kreatorów).

Informacja o prowadzącym: dr inż. Jarosław Gramacki
– jest pracownikiem naukowym w Instytucie Informatyki i Elektroniki
Uniwersytetu Zielonogórskiego. Zajmuje się projektowaniem, wykonywaniem oraz
wdrażaniem aplikacji bazodanowych usprawniających szeroko rozumiane zarządzanie
Uczelnią. Od wielu lat prowadzi również zajęcia dydaktyczne dotyczące
projektowania baz danych, działania i administrowania systemami zarządzania
bazami danych oraz wykorzystania technologii Oracle w budowie aplikacji użytkowych.

Profil uczestnika: projektanci baz danych oraz aplikacji.

Poziom wiedzy uczestnika: Podstawowa znajomość zasad
pracy z bazą danych ORACLE oraz rozumienie podstawowych zasad modelu
relacyjnego. Wymagana jest również dość dobra znajomość języka SQL i w
mniejszym stopniu PL/SQL.

Forma zajęć: wykład wprowadzający (1,5 godziny), ćwiczenia
praktyczne (2,5 godziny).

Czas trwania: 4 godziny.


[WP3 Reports zaaw.] Raporty9i – dowolne źródło, dowolne dane,
dowolny format

Bartłomiej Bułkszas
Oracle Polska

Streszczenie: W ramach warsztatów zostaną przedstawione
techniki budowania raportów w oparciu o źródła danych inne niż baza danych
Oracle. W kolejnych krokach uczestnicy zbudują raporty czerpiące dane m.in. z:
plików tekstowych, plików html, arkusza Excell, oraz źródeł danych dostępnych
za pomocą ODBC.

Informacja o prowadzącym: Pracownik działu szkoleń
Oracle Polska.

Profil uczestnika: projektanci aplikacji.

Poziom wiedzy uczestnika: podstawowa znajomość Oracle
Reports i SQL.

Forma zajęć: wykład przeplatany prezentacjami i ćwiczeniami.

Czas trwania: od 3 do 4 godzin.


[WN1 TOAD] Sztuczki i kruczki w TOAD czyli jak uprzyjemnić sobie pracę z
bazą danych Oracle

Paweł Żuchowski
Teta SA

Streszczenie: Warsztaty pokażą praktyczne aspekty pracy
z narzędziem TOAD. Przedstawione zostaną praktyczne metody optymalizacji pracy
z narzędziem, wykorzystanie zaawansowanych funkcji, dostosowywanie narzędzia
do indywidualnych potrzeb.

Informacja o prowadzącym: Paweł Żuchowski jest Product
Managerem w firmie TETA S.A., w której pracuje od 1997 r. Swoją ścieżkę
zawodową rozpoczynał jako administrator Novell i Microsoft. Od 1998 związał
się z bazami danych Oracle. Pracując jako kierownik działu administratorów
baz danych, w roku 2000 uzyskał tytuł MCSE oraz OCP. Paweł Żuchowski ukończył
Uniwersytet Wrocławski, uzyskując tytuł magistra na wydziale Informatyki.
Wiedzę swoją pogłębiał dalej na licznych kursach w kraju i zagranicą.

Profil uczestnika: programiści i administratorzy bazy
danych.

Poziom wiedzy uczestnika: wymagana podstawowa znajomość
działania i administracji bazą danych Oracle.

Forma zajęć: warsztaty.


[TN1 iFS] Oracle IFS, Workflow, AQ – organizacja środowiska

Streszczenie: Oracle Internet File System jest
systemem plików działającym na bazie danych Oracle. Z punktu widzenia użytkownika
zachowuje się jak serwer plików, jego funkcjonalność jest jednak znacznie
rozszerzona w porównaniu ze standardowym systemem plików. Poza
kopiowaniem, zmianą nazwy czy kasowaniem plików pozwala np. na ustawienie daty
wygaśnięcia pliku, blokowanie, wersjonowanie, check in / check out. IFS łączy
w sobie serwer plików, serwer http, FTP, e-mail i serwer bazy danych, co
oznacza, że jest wiele sposobów na uzyskanie dostępu do składowanych
dokumentów.
W połączeniu z narzędziem Workflow, IFS zyskuje nową funkcjonalność. Oracle
Workflow
jest systemem zarządzania procesami biznesowymi, jakie
codziennie zachodzą w danym przedsiębiorstwie (klasyfikowany często jako
system zarządzania pracą grupową). Działanie systemu Oracle Workflow oparte
jest na rozszerzalnej architekturze sterowanej procesami. System ten umożliwia
przekazywanie dowolnych typów informacji, zarówno pomiędzy pracownikami
firmy, jak i na zewnątrz, a także zapewnia automatyzację i ciągłe
udoskonalanie procesów biznesowych, które często sterowane są
modyfikowalnymi regułami.


[WP4 spatial] Spatial Option – czy to dla mnie?

Krzysztof Jankiewicz
Politechnika Poznańska

Streszczenie: Spatial Option (SO) wydaje się cechą baz
danych bardzo często niedocenianą lub po prostu niewykorzystaną. Wynika to
bardzo często z braku wiedzy o istnieniu takiej opcji, a także z
niedostatecznej znajomości możliwości udostępnianych przez SO.
Dokumentacja odnosząca się do Spatial Option bardzo często zawęża zakres
zastosowań do systemów GIS, CAM, CAD. Tymczasem SO jest możliwy do
wykorzystania w dużo szerszej gamie systemów informatycznych. Wszędzie tam,
gdzie występują dane o charakterze geograficznym, przestrzennym, można rozważyć
potrzebę użycia SO.
Celem warsztatu jest popularyzacja i zwrócenie uwagi na powszechnie spotykane
możliwości zastosowania Spatial Option. Ze względu na ograniczenia czasowe
warsztatu nie jest on pełnym kompendium wiedzy na temat SO. Przedstawione
zostaną podstawowe cechy i funkcjonalność SO. Dzięki ćwiczeniom uczestnicy
zdobędą praktyczną wiedzę i umiejętność poruszania się w przestrzennym
świecie SO.

Informacja o prowadzącym: Autor jest pracownikiem Zakładu
Systemów Informatycznych Instytutu Informatyki Politechniki Poznańskiej. Brał
udział w kilku dużych projektach informatycznych, kierował realizacją m.in.
systemu kadrowo-płacowego wyższej uczelni Kadry-Płace 2000, systemu
informatycznego dla agencji reklamowej. Posiada wieloletnie doświadczenie
dydaktyczne z zakresu systemów baz danych.

Profil uczestnika: administratorzy i projektanci baz
danych oraz aplikacji, konsultanci, kierownicy projektów, programiści.

Poziom wiedzy uczestnika: wymagana podstawowa znajomość
SQL’a i PL/SQL’a.

Forma zajęć: wykład przeplatany ćwiczeniami.

Cel uczestnictwa: uczestnik po zakończeniu zajęć będzie
umiał ocenić przydatność wykorzystania Spatial Option (SO) w prowadzonym
projekcie, będzie umiał wykorzystać funkcje SO do rozwiązywania problemów
biznesowych.

Czas trwania: od 2 do 4 godzin.


II. Systemy internetowe i multimedialne

[WP5 WAP] Rozwiązania mobilne oparte o technologię WAP 2.0

Jerzy Oleksiewicz
Unisys Polska Sp. z o.o.

Streszczenie: Większość dotychczasowych rozwiązań
opartych o technologię WAP działa w oparciu o technologię WAP 1.x.
W ramach tego referatu poruszę najważniejsze „nowinki” jakie
niesie ze sobą wersja 2.0 protokołu WAP.

Informacja o prowadzącym: Kilka lat temu ukończył
studia informatyczne i pracuje na stanowisku konsultanta, w pracy zawodowej
zajmuje się wdrażaniem, tworzeniem jak również „utrzymaniem”
systemów informatycznych wspierających działalność biznesową firm (zwłaszcza
z sektora telekomunikacyjnego, m.in. implementacja gateway’a WAP dla
jednego z operatorów komórkowych).

Profil uczestnika: projektanci i deweloperzy mobilnych
systemów informatycznych, którzy zainteresowani są wykorzystywaniem
najnowszych możliwości jakie przychodzą wraz z dobrodziejstwem protokołu WAP 2.0.

Poziom wiedzy uczestnika: wskazana, ale niekonieczna jest
znajomość tematyki WAP i ogólnie kwestii związanych z komunikacją
bezprzewodową.

Forma zajęć: wykład ze slajdami wzbogacony o prezentacje
„żywego systemu”.

Cel uczestnictwa: wzbogacenie wiedzy nt. WAP.

Czas trwania: 2-3 godziny.


[WP6 WebServices] WebServices w Oracle – Co i Jak?

Jarosław Stakuń
Oracle Polska

Streszczenie: Podczas warsztatów uczestnicy poznają
architekturę WebServices, nauczą się tworzyć WebServices przy użyciu narzędzia
JDeveloper oferujące usługi zaimplementowane w językach Java, oraz PL/SQL
(metody pakietów przechowywanych w serwerze baz danych Oracle). Po napisaniu
serwisów użytkownicy dokonają samodzielnie ich wdrożenia w kontenerze OC4J,
przetestują ich działanie przy użyciu przeglądarki internetowej oraz
samodzielnie stworzonej w języku Java aplikacji klienta.

Informacja o prowadzącym: Jarosław Stakuń pracuje jako
konsultant sprzedaży w firmie Oracle Polska. Studiował Informatykę na
Uniwersytecie Wrocławskim. Wcześniej pracował jako projektant-programista
przy realizacji różnych systemów internetowych. Obecnie zajmuje się
zagadnieniami związanymi z programowaniem (Java, PL/SQL) w środowisku Oracle.

Profil uczestnika: programiści i projektanci aplikacji.

Poziom wiedzy uczestnika: wymagana podstawowa znajomość
Java, PL/SQL.

Forma zajęć: wykład przeplatany ćwiczeniami.

Czas trwania: 2 godziny.


[WN2 iLearning] Oracle iLearning – kluczowe aspekty systemu

Paweł Korzec
Oracle Polska

Streszczenie:

 • Zarządzanie platformą Oracle iLearning
 • Integracja ze szkoleniami różnych dostawców
 • AICC/CMI
 • Integracja z Oracle Portal
 • Raporty

Informacja o prowadzącym: Konsultant w dziale sprzedaży
Oracle Polska.

Profil uczestnika: konsultanci, kierownicy projektów,
osoby zajmujące się przygotowywaniem szkoleń, wszyscy zainteresowani tematyką
nauczania przez Internet.

Forma zajęć: wykład przeplatany ćwiczeniami.

Czas trwania: 3 godziny.


[TP1 Java] Java od A do Z

Maciej Zakrzewicz
Politechnika Poznańska

Streszczenie: Znajomość technologii Java staje się
obowiązkowym „wyposażeniem” każdego inżyniera informatyka. Celem
tutorialu jest omówienie zarówno samego języka programowania Java, jak i
wachlarza bibliotek oraz standardów rozwiązywania typowych zadań projektowych
i programistycznych. Przy pomocy szeregu przykładowych rozwiązań, uczestnicy
tutorialu poznają metody implementacji graficznych interfejsów użytkownika,
komunikacji z bazami danych, obsługi wejścia-wyjścia, generowania dokumentów
WWW, obsługi komunikacji sieciowej, przetwarzania wielowątkowego, itd.
Tutorial będzie także zawierał charakterystykę najpopularniejszych narzędzi
programistycznych dla języka Java: Oracle JDeveloper, Sun One, Borland JBuilder.

Informacja o prowadzącym: dr inż. Maciej Zakrzewicz
jest pracownikiem naukowym Instytutu Informatyki Politechniki Poznańskiej,
prezesem Stowarzyszenia Polskiej Grupy Użytkowników Systemu Oracle.
Specjalista w dziedzinach systemów baz/hurtowni danych, eksploracji danych oraz
rozwiązań internetowych. Dla krajowych i zagranicznych (RFN, Wielka Brytania,
USA) uczelni i przedsiębiorstw prowadzi wykłady z zakresu projektowania i
budowy systemów informatycznych.

Profil uczestnika: projektanci aplikacji, programiści.

Poziom wiedzy uczestnika: wymagana znajomość dowolnego
proceduralnego języka programowania.

Forma zajęć: wykład ze slajdami przeplatany
demonstracjami przykładowych aplikacji.

Czas trwania: 4 godziny.


[TP2 interMedia] Oracle interMedia – składowanie i przetwarzanie danych
multimedialnych w bazie danych Oracle

Marek Wojciechowski
Politechnika Poznańska

Streszczenie: Oracle interMedia jest standardową cechą
systemu Oracle9i, umożliwiającą przetwarzanie danych multimedialnych w bazie
danych. Funkcjonalność interMedia obejmuje przetwarzanie metadanych opisujących
obrazy, sekwencje audio i wideo, składowanie danych multimedialnych w bazie
danych i ich odczyt, a także wyszukiwanie obrazów ze względu na zawartość
(ang. content-based image retrieval). W ramach tutorialu omówione zostaną
wspomniane wyżej możliwości Oracle interMedia oraz zagadnienia związane ze
składowaniem multimediów w postaci obiektów BLOB i BFILE. Możliwości
interMedia zostaną zilustrowane prezentacją działania przykładowych
aplikacji.

Informacja o prowadzącym: dr inż. Marek Wojciechowski –
pracownik naukowo-dydaktyczny Instytutu Informatyki Politechniki Poznańskiej.
Specjalizuje się w dziedzinach systemów baz danych, eksploracji danych oraz
technologii internetowych.

Profil uczestnika: projektanci aplikacji, wszyscy
zainteresowani problematyką składowania i przetwarzania danych
multimedialnych.

Poziom wiedzy uczestnika: wymagana podstawowa znajomość
SQL.

Forma zajęć: wykład ze slajdami przeplatany
demonstracjami przykładowych aplikacji.

Cel uczestnictwa: Celem tutorialu jest przedstawienie
uczestnikom możliwości oferowanych przez Oracle9i w zakresie obsługi danych
multimedialnych i omówienie sposobu korzystania z mechanizmów dostępnych w
ramach Oracle interMedia.

Czas trwania: od 2 do 3 godzin.


III. Magazyny (hurtownie) danych

[WN3 hurt.strojenie] Wybrane zagadnienia optymalizacji systemów hurtowni
danych

Piotr Kołodziej
Oracle Polska

Streszczenie: Tworzenie i eksploatacja systemów hurtowni
danych wymaga rozwiązania zagadnień dotyczących m.in. efektywnego ładowania,
składowania i sprawnego dostępu danych. RDBMS Oracle 9i zawiera mechanizmy
pozwalające na rozwiązywanie ww. zagadnień. Warsztat ma na celu
przedstawienie niektórych z tych mechanizmów i zaproponowanie sposobu ich
praktycznego wykorzystania.

Informacja o prowadzącym: Prowadzący jest konsultantem
Działu Wsparcia Sprzedaży Rozwiązań Technologicznych w Oracle Polska.
Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących RDBMS Oracle, m.in. w zakresie
wydajności systemów.

Profil uczestnika: administratorzy, projektanci baz
danych oraz aplikacji, programiści systemów, konsultanci.

Poziom wiedzy uczestnika: wymagana znajomość serwera
bazy danych Oracle, języka SQL, zalecane zaznajomienie z zagadnieniami dotyczących
systemów hurtowni danych bądź pokrewnych.

Forma zajęć: wykład przeplatany ćwiczeniami
praktycznymi.

Cel uczestnictwa: Celem jest praktyczne zaznajomienie z
zagadnieniami dotyczącymi m.in.

 • implementacji strategii ‚rolling window’ dla
  dużych tabel (doładowywanie nowych danych i archiwizowanie/usuwanie danych
  historycznych) wraz z aktualizacją indeksów, statystyk, ewentualną
  kompresją danych itd. za pomocą mechanizmu partycjonowania;
 • wpływu sposobu partycjonowania tabel na optymalizację złączeń
  w instrukcjach SQL;
 • tworzenia i wykorzystania widoków zmaterializowanych do
  optymalizacji zapytań SQL;
 • efektywności zrównoleglania zapytań / instrukcji SQL
  (pokaz praktyczny w przypadku dostępności serwera i macierzy dyskowej na
  potrzeby warsztatu).

Czas trwania: około 4 godzin.


[WP7 partycjonowanie] Partycjonowanie – technika dla bardzo dużych
baz danych (systemy transakcyjne, decyzyjne, hurtownie danych)

Iwona Mońdziel
Politechnika Białostocka

Zakres: Implementacja tabel i indeksów partycjonowanych:
typy partycji, tworzenie, zarządzanie.
Programy narzędziowe: export, import, SQL*Loader w działaniu z partycjami.
Przenoszenie przestrzeni tabel z partycjami.
Wspomaganie partycji przez OEM.
Zastosowanie partycji w praktyce na podstawie przykładowego scenariusza.

Informacja o prowadzącym: Administrator systemu
DZIEKANAT (baza ORACLE), wykładowca na Wydziale Informatyki Politechniki Białostockiej:
Inżynieria oprogramowania, bazy danych, narzędzia dla rynków elektronicznych.

Profil uczestnika: Wszyscy zainteresowani problematyką
dla dużych baz danych.

Poziom wiedzy uczestnika: wymagana podstawowa znajomość
SQL, podstawy administracji.

Forma zajęć: wykład z prezentacją przeplatany ćwiczeniami.

Czas trwania: 2,5-3 godziny.


[WP8 WBuilder]

1. Oracle Warehouse Builder – projektowanie i implementacja hurtowni
danych

Piotr Kopczyński
Oracle Polska

2. ROLAP z wykorzystaniem Oracle Discoverer

Joanna Pelc-Baranowicz
Oracle Polska

Streszczenie część 1: Warsztat w części 1 obejmuje
kompletny projekt i implementację tematycznej hurtowni danych w oparciu o
schemat gwiazdy. Uczestnicy poznają zasady tworzenia projektu hurtowni danych w
narzędziu Oracle Warehouse Builder, a także przeprowadzenia kompletnego
procesu ETL (ekstrakcja – transformacja – ładowanie danych).
Implementacja hurtowni danych obejmować będzie następujące kroki:

 • definiowanie źródeł danych,
 • projektowanie struktur docelowych hurtowni danych,
 • tworzenie procesów ETL,
 • zasilanie hurtowni danymi.

Ostatnim etapem części 1 jest wyeksportowanie kolekcji
metadanych do narzędzia raportującego Oracle Discoverer.

Streszczenie część 2: Wykorzystując dane uzyskane
podczas pierwszej części warsztatu oraz funkcje analityczne dostępne w Oracle
Discoverer uczestnicy poznają zasady tworzenia raportów w Oracle Discoverer.
Tworzenie raportów odbywać się będzie przy pomocy wersji webowej
Discoverer’a.

Informacja o prowadzącym: Piotr Kopczyński –
absolwent Wydziału Elektroniki Politechniki Wrocławskiej, mgr inż. o
specjalności systemy mikroprocesorowe i mikrokomputerowe. W latach 1998 –
2000 pracował w firmie Ernst&Young jako konsultant wdrożeniowy w grupie
zajmującej się wdrożeniami systemu ERP Oracle Applications. W latach 2000
– 2002 pracował w firmie PricewaterhouseCoopers jako starszy konsultant w
grupie technologicznej zajmującej się wdrożeniami i implementacją systemów
billingowych, CRM oraz hurtowni danych w oparciu o technologię firmy Oracle. Od
czerwca 2002 pracownik Oracle Polska na stanowisku Core Technology Sales
Consultant odpowiedzialny za wsparcie sprzedaży w zakresie bazy danych Oracle,
OLAP, Oracle Warehouse Builder oraz BI Beans.

Joanna Pelc-Baranowicz – absolwentka Wydziału
Elektrycznego Politechniki Zielonogórskiej, inżynier informatyki o spec. inżynieria
komputerowa. W latach 1996 – 1999 pracowała jako Specjalista d/s Projektów
Informatycznych w firmie RECTOR s.c. w Zielonej Górze zajmującej się
tworzeniem i wdrażaniem Systemu Informacji o Dystrybucji opartym o technologię
GIS. Od 1999 roku pracownik Oracle Polska na stanowisku Core Technology Sales
Consultant. Odpowiada za wsparcie techniczne działu sprzedaży w zakresie
Internet Developer Suite i bazy danych.

Profil uczestnika: administratorzy i projektanci baz
danych oraz aplikacji, konsultanci, kierownicy projektów, wszyscy
zainteresowani problematyką.

Poziom wiedzy uczestnika: wymagana podstawowa znajomość
problematyki hurtowni danych, wymagana dobra znajomość języka SQL i PL/SQL.

Forma zajęć: wykład przeplatany ćwiczeniami i
wspomagany prezentacją PowerPoint.

Czas trwania: część 1 – 2,5 godziny, część 2
1,5 godziny.


IV. Bezpieczeństwo, wydajność, strojenie baz danych

[WP9 ataki] Zewnętrzne narzędzia zabezpieczające bazy danych i aplikacje
przed włamaniami

Wojciech Dworakowski
SecuRing
Michał Jarski
ISS

Streszczenie: Celem warsztatu jest przybliżenie uczestnikom sposobów ochrony systemów informatycznych przed atakami.
Przede wszystkim systemów opartych o bazy danych i współpracujące z nimi aplikacje.
Warsztat jest rozwinięciem tematów omawianych na wykładzie „Najnowsze trendy w dziedzinie zabezpieczeń sieci informatycznych. Firewalle aplikacyjne, IPS, IDS in-line”.
W pierwszej części, w ramach interaktywnej demonstracji przykładowego ataku na bank wirtualny, przedstawione zostaną techniki oraz scenariusze działań przestępców komputerowych. Druga część obejmować będzie zapoznanie się z możliwościami systemów wspomagających obronę aplikacji i serwerów baz danych. Zostaną tu przedstawione zarówno narzędzia statyczne, prewencyjne (skanery bezpieczeństwa sieci, serwerów i aplikacji), jak i systemy aktywne (IDS/IPS, smart firewall, application firewall).
Wykład przeplatany będzie ćwiczeniami praktycznymi.
Uczestnicy otrzymają pełną dokumentację techniczną omawianych rozwiązań na CDROM.

Informacja o prowadzących:Wojciech Dworakowski – Konsultant bezpieczeństwa IT w firmie
SecuRing. Koordynator prac zespołu i osoba odpowiedzialna za sporządzanie
raportów. Siedem lat doświadczenia praktycznego w zakresie bezpieczeństwa IT.
Od trzech lat zajmuje się również testowaniem bezpieczeństwa produktów
Oracle. Prelegent na licznych konferencjach poświęconych bezpieczeństwu IT
(m.in. CERT Secure, PLOUG, Open Source Security, Windows Security). Prowadzi
rubrykę poświęconą bezpieczeństwu w Biuletynie PLOUG.

Michał Andrzej Jarski –
absolwent Politechniki Warszawskiej, Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych.
Uczestnik prac Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w dziedzinie bezpieczeństwa
informacji w sieciach teleinformatycznych. Dyrektor przedstawicielstwa firmy
Internet Security Systems w Polsce. Specjalizuje się w problematyce bezpieczeństwa
informacji i zarządzania systemami informatycznymi.

Profil uczestnika: Administratorzy i projektanci baz
danych, konsultanci, wszyscy zainteresowani problematyką bezpieczeństwa
informacji.

Poziom wiedzy uczestnika: wymagana podstawowa znajomość
środowisk sieciowych, problematyki bezpieczeństwa i dobra znajomość środowisk
Oracle.

Forma zajęć: demonstracja interaktywna technik
hackerskich (atak na bank internetowy), następnie wykład z ćwiczeniami w środowisku
laboratoryjnym zawierającym przykładową instalację serwera Oracle i
aplikacji z serwerem webowym.

Czas trwania: od 2,5 do 3 godzin.


[WN4 Bench.Factory] Testowanie wydajności baz danych Oracle z pomocą narzędzia
Benchmark Factory

Jacek Styś
TETA S.A.

Streszczenie: Warsztaty pokażą praktyczne aspekty pracy
z narzędziem Benchmark Factory. Przedstawione zostaną praktyczne metody
prowadzenia testów wydajnościowych baz danych, możliwości wykorzystania narzędzia,
oraz dostosowywanie narzędzia do indywidualnych potrzeb.

Informacja o prowadzącym: Jacek Styś jest Product
Managerem w firmie TETA S.A. w której pracuje od 1999 r. Swoją ścieżkę
zawodową rozpoczynał jako administrator Novell i Microsoft. Zajmował się
wdrożeniami systemów informatycznych na terenie całego kraju. Od roku 2000
związał się z bazami danych SQL Server i Oracle. Zajmował się hurtowniami
danych pracującymi w architekturze rozproszonej.
Jacek Styś ukończył Politechnikę Wrocławską uzyskując tytuł magistra inżyniera
na Wydziale Elektroniki. Wiedzę swoją pogłębiał na studiach podyplomowych
na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu oraz na licznych kursach w kraju i
zagranicą.

Profil uczestnika: programiści i administratorzy bazy
danych.

Poziom wiedzy uczestnika: wymagana podstawowa znajomość
zagadnień związanych z bazami danych Oracle.

Forma zajęć: warsztaty.


[TN2 czasy odpowiedzi] Czasy odpowiedzi sesji jako podstawa strojenia
systemów Oracle

Streszczenie: W chwili obecnej najważniejszym czynnikiem
określającym poprawność działania systemów jest czas odpowiedzi
tego systemu. Użytkownika nie interesuje, że baza danych Oracle ma współczynnik
trafień w bufor na poziomie 97% czy 60%. Jego interesuje jak szybko dostanie
swoje dane. Z kolei administrator powinien wiedzieć, na jakich czynnościach
serwer Oracle traci najwięcej czasu, wykonując dane operacje. Jednym z pierwszych
pomysłodawców tego rozwiązania jest Craig Shallahamer, prezes OraPub Inc.
Warsztaty będą oparte na wykorzystaniu narzędzia OraPub System Monitor (OSM),
napisanego przez Craiga Shallahamera. OSM umożliwia obserwacje czasów
odpowiedzi serwera Oracle na poziomie sesji użytkownika. Na podstawie
obserwacji możliwe jest określenie wąskich gardeł systemu oraz decyzja o ich
optymalizacji. Omówiona zostanie też możliwość obserwacji działania
serwera Oracle na poziomie oczekiwań oraz wywołań funkcji systemu
operacyjnego.


[WN6] Techniki zabezpieczeń bazy danych Oracle 10G

Radosław Wiewiór
Oracle Polska

Streszczenie: W ramach warsztatu uczestnicy zapoznają się
z technikami zabezpieczeń zawartymi w bazie danych Oracle 10G, takimi jak:

 • autentykacja pośrednia (Proxy Autenthication),
 • role aplikacyjne (Secure Application Role),
 • audyt drobnoziarnisty i drobnoziarnista kontrola dostępu
  (Fine Grain Auditing & Access Control),
 • szyfrowanie danych tabel,
 • zabezpieczanie SQLPlus za pomocą Product User Profile.

Informacja o prowadzącym: wykładowca Oracle University.

Profil uczestnika: architekci i inżynierowie systemowi,
administratorzy baz danych.

Poziom wiedzy uczestnika: wskazana jest ogólna znajomość
RDBMS Oracle

Forma zajęć: wykład przeplatany ćwiczeniami.

Czas trwania: ok. 4 godzin.


[WN5 i3] Veritas i3 – nowa jakość monitorowania Oracle

Produkt Indepth firmy Veritas, należący do pakietu
„i3” to nowa jakość monitorowania baz danych Oracle. Jest to rozwiązanie
wielowarstwowe, oparte o agentów zbierających informacje z serwera Oracle oraz
z systemu operacyjnego. Agent próbkuje SGA około 3 razy na sekundę, nie używając
do tego celu widoków V$ i X$, dzięki temu nie obciążając dodatkowo serwera.
Analiza danych może być przeprowadzana pod różnymi kątami:

 • dane aktualne – bieżące sesje,
 • dane historyczne – z różnych okresów czasu,
 • hurtownia danych – dane zbierane przez bardzo długi
  okres.

Narzędzie umożliwia oglądanie obciążenia z różnych
perspektyw, np. obciążenie generowane przez poszczególnych użytkowników,
przez procesy, obciążenie dotyczące konkretnej tabeli. Oprócz tego można
dokonywać symulacji zmian w bazie i ich wpływ na wykonywanie zapytań. Program
potrafi też generować alternatywne zapytania oraz określać najlepsze z nich.


[TP3] 4 Features – czyli „Cztery Ficzery”

Wojciech Karwowski
Oracle Polska

Streszczenie: Dotychczas zagadnienia związane z SQL
prezentowane były albo od strony strojenia zapytań, albo od strony konstrukcji
programistycznych. W dodatku rzadko poruszane były w kontekście konkretnej
implementacji. Ten tutorial prezentuje podejście problemowe. Pokazuje cztery różne
mechanizmy. Ich wpływ na siebie i na inne funkcje. Nieznacznie kierunkując się
przy tym na ich implementację w hurtowniach danych.
W czterech jednogodzinnych częściach omówione zostaną:

 • Operacja Full Table Scan wraz z zagadnieniami związanymi
  z indeksowaniem i selektywnością oraz przetwarzaniem w strukturach
  dynamicznych pamięci.
 • Funkcjonalność Parallel Execute, będąca podstawą
  operacji takich jak Parallel Query (PQ), Parallel DML (PDML), Parallel
  Create Table as Select (PCTAS), Parallel DDL (PDDL), Parallel Direct-path
  Load (PDPL) i innych. Poruszony zostanie kontekst parametrów startowych,
  procesów niewolnicznych, pamięci operacyjnej (SGA, PGA), składowania (RAID),
  partycjonowania oraz hurtowni danych.
 • Konstrukcja Materialized Views (tworzenie i odświeżanie,
  opcja Rewrite Query, Query Advisor) i jej wpływ na optymalizację poleceń
  SQL.
 • Moduł SQL*Loader oraz ładowanie danych w hurtowniach
  danych (ładowanie ścieżką konwencjonalną, ładowanie ścieżką bezpośrednią,
  ładowanie do tabel przejściowych, ładowanie do tabel faktów, ładowanie
  danych historycznych itp.).

Tutorial został tak zaprojektowany, aby poruszane tematy były
od siebie niezależne, jednak także tak, by stanowiły pewną uzupełniającą
się całość. Daje to możliwość wysłuchania któregokolwiek z poruszanych
problemów w oderwaniu od reszty lub przerobienia całości zagadnień. Także
zastosowania ich w kontekście hurtowni danych lub jakiegokolwiek innego, związanego
z oprogramowaniem Oracle.
Każdy z uczestników otrzymuje dokumentację w postaci drukowanej i
elektronicznej (CD ROM) do każdej z czterech części wykładu. Dołączony CD
ROM zawiera ponadto:

 • dokumentację (podręczniki i slajdy) uzupełniającą
  poruszane zagadnienia: Kiedy Tworzyć Indeksy, IOT – Kiedy Tworzyć,
  Optymalizacja Aplikacji OLAP, Mechanizmy Zaawansowane Buffer Cache, Bazy
  Danych Oracle & RAID. Razem ponad 100 stron dokumentacji i prawie 200
  slajdów w języku polskim;
 • warsztat „Hurtownia Danych” do samodzielnego
  przerobienia, składający się z 5-ciu modułów lekcyjnych. Pełen schemat
  bazy danych do zainstalowania na komputerze, 9 tabel z danymi, 174 skrypty
  SQL. Warsztat jest przeznaczony dla tych, którzy chcieliby zapoznać się z
  problematyką hurtowni danych lub przerobić praktycznie poruszane w
  tutorialu zagadnienia. Pięć modułów nawiązuje m.in. do: ładowania i
  transformacji danych, operacji równoległych, partycjonowania, zapytań
  gwiaździstych, indeksów bitmapowych, perspektyw zmaterializowanych,
  agregacji danych, poleceń MERGE, RESUMABLE, CUBE, ROLLUP i innych.

Tutorial będzie nawiązywał do najnowszych rozwiązań
Oracle.

Informacja o prowadzącym: Wojciech Karwowski jest
pracownikiem firmy Oracle. Jako Channel Consultant zajmuje się wsparciem
technologicznym partnerów firmy Oracle.

Profil uczestnika: administratorzy i projektanci baz
danych oraz aplikacji, konsultanci oraz wszyscy zainteresowani problematyką.

Poziom wiedzy uczestnika: wymagana podstawowa znajomość
architektury serwera Oracle, wymagana podstawowa znajomość języka SQL.

Forma zajęć: wykład wspomagany prezentacją i przykładami
praktycznymi.