IX Konferencja i Warsztaty PLOUG

Szanowni Państwo!

W dniach 21-25 października 2003 r. odbyła się w Zakopanem
IX Konferencja PLOUG, poświęcona projektowaniu, implementowaniu i
eksploatowaniu systemów informatycznych. Organizatorzy konferencji
przygotowali: 40 referatów plenarnych wygłaszanych w układzie dwóch równoległych
sesji, 20 tematów czterogodzinnych mini-szkoleń praktycznych, prowadzonych w
wielu edycjach, równolegle w 8 salach komputerowych, szereg prezentacji dostawców
oprogramowania, a także wiele imprez towarzyszących, w tym oczywiście góralskie
ognisko i wycieczki w Tatry. W konferencji wzięło udział około 250 osób z
kraju oraz wielu gości z zagranicy.

Tematyka poruszana podczas IX Konferencji PLOUG była bardzo
szeroka. Zaproszeni goście omawiali m.in. nową linię produktów Oracle10g,
metody zabezpieczania baz danych przed skutkami awarii, techniki strojenia
wydajności aplikacji i baz danych, mechanizmy maksymalizacji dostępności i
niezawodności systemów informatycznych, narzędzia i metody monitorowania
pracy użytkowników, rozwiązania w zakresie replikacji danych. Uczestnicy
poznawali wiele narzędzi, które wspomagają pracę administratora bazy danych
Oracle. Przedmiotem licznych referatów i mini-szkoleń były tematy związane z
realizacją projektów informatycznych, hurtowniami danych, bezpieczeństwem
systemów, XML i danymi multimedialnymi. Poruszano problemy oceny ryzyka w
projektach informatycznych, szacowania wydajności systemów oraz efektywności
przetwarzania danych obiektowych w bazach danych Oracle. Zaprezentowano współczesne
podejścia do konstrukcji hurtowni danych, czyszczenia danych oraz opłacalności
wdrożeń centralnych systemów wspomagania podejmowania decyzji. Przedstawiono
możliwości zastosowania sprzętowej kryptografii w środowiskach Oracle, zagrożenia
bezpieczeństwa systemów i najnowsze trendy w zakresie zabezpieczeń sieci
informatycznych. Omawiano trendy rozwojowe dla języka XML, implementację jego
obsługi w bazach danych Oracle oraz porównywano wydajność dostępnych
technik i interfejsów. Przedstawiono również możliwości realizacji systemów
multimedialnych w oparciu o środowiska baz danych.

Uczestnicy IX Konferencji PLOUG długo będą pamiętać dwa
interesujące wykłady zaproszone. Pierwszy z nich, poświęcony nowym możliwościom
tworzenia aplikacji J2EE przy użyciu narzędzia Oracle JDeveloper 10G (produkt
ten zostanie wprowadzony na rynek na początku roku 2004) został wygłoszony
przez Keitha Bremera z brytyjskiego oddziału firmy Oracle. Drugi wykład,
omawiający zastosowania formatu MPEG-7 w multimedialnych systemach
informatycznych, przedstawił prof. Władysław Skarbek z Politechniki
Warszawskiej. Inną atrakcją dla uczestników była otwarta dyskusja panelowa
poświęcona przyszłości zawodu informatyka w Polsce. Rozmawiano o specjalnościach
informatycznych, które według zaproszonych gości będą najbardziej pożądane
na rynku pracy w ciągu najbliższych lat, a także o wadach i zaletach wykształcenia
akademickiego, z jakim swoje kariery rozpoczynają ci najmłodsi w branży.

Bardzo ważnym elementem każdej zakopiańskiej Konferencji
PLOUG są zajęcia praktyczne, które przyjmują postać skondensowanych
specjalistycznych szkoleń technicznych, prowadzonych przez znanych i uznanych
ekspertów. Uczestnicy szkoleń otrzymują komplet materiałów dydaktycznych
oraz świadectwa udziału w szkoleniu. Oto tytuły kilku wybranych mini-szkoleń,
jakie odbyły się w tym roku w Zakopanem: „Oracle Developer 6i oraz
Oracle9i Developer Suite – projektowanie formularzy”,
„Sztuczki i kruczki w TOAD czyli jak uprzyjemnić sobie pracę z bazą
danych Oracle”, „Rozwiązania mobilne oparte o technologię WAP
2.0”, „Web-Services w Oracle – Co i Jak?”, „Java od A do
Z”, „Wybrane zagadnienia optymalizacji systemów hurtowni
danych”, „Zewnętrzne narzędzia zabezpieczające bazy danych i
aplikacje przed włamaniami”. W każdym mini-szkoleniu zwykle bierze udział
kilkanaście osób, a najpopularniejsze tematy są powtarzane nawet trzykrotnie
podczas trwania całej konferencji.

W najbliższych miesiącach Stowarzyszenie PLOUG zaprosi
swoich członków i sympatyków do udziału w czterech seminariach tematycznych
w Warszawie oraz w kolejnej Zimowej Szkole PLOUG w Poznaniu. W październiku
2004 roku odbędzie się w Zakopanem szczególna, jubileuszowa, Dziesiąta
Konferencja PLOUG, na którą zarząd Stowarzyszenia już teraz serdecznie
zaprasza.

Maciej Zakrzewicz
Prezes Stowarzyszenia Polskiej Grupy
Użytkowników Systemu Oracle

Dziękujemy naszym Sponsorom za pomoc w zorganizowaniu
konferencji

  • Oracle
  • Teta
  • IBM Polska
  • CompFort Meridian
  • PentaComp Systemy Informatyczne,
  • Symantec Polska
  • DCS Computer Consultants Group
  • HP Polska
  • BPSC Biuro Projektowania Systemów Cyfrowych
  • Komtech