Komunikaty

Harmonogram szkoleń 2004

Warszawa, 14.01.2004
IX Seminarium PLOUG
„Zarządzanie wydajnością w systemach baz danych Oracle”

Poznań, 11-13.02.2004
III Szkoła PLOUG
„Projektowanie aplikacji dla platformy J2EE”

Warszawa, 31.03.2004
X Seminarium PLOUG
„Oracle interMedia, Text i Spatial: przetwarzanie zaawansowanych struktur
danych”

Warszawa, 28.04.2004
XI Seminarium PLOUG
Zagadnienia związane z bezpieczeństwem

Warszawa, 26.05.2004
XII Seminarium PLOUG
„Technologie intra- i internetowe w środowiskach Oracle”

Kościelisko, 19-22.10.2004
X Konferencja PLOUG
Systemy informatyczne. Projektowanie, implementowanie, eksploatowanie.

Porządki w bazie adresowej

Jak przed rokiem, wykorzystujemy grudniowy numer
PLOUG’tek do porządków w naszej bazie adresowej. Proszę zwrócić uwagę
na kartkę, dostarczoną Państwu z niniejszym czasopismem, opisującą sposób
przedłużenia subskrypcji. Bardzo prosimy o skorzystanie z tego sposobu.


Komentarz Oracle Polska do felietonu
„Kij w mrowisko, czyli kółko wzajemnej adoracji” Jadwigi Gnybek

Stowarzyszenie Polskiej Grupy Użytkowników Systemu Oracle (PLOUG)
jest jedną z najbardziej aktywnych i najlepiej działających tego typu
organizacji w Europie. PLOUG współpracuje ściśle z EOUG – organizacją
skupiającą krajowe grupy użytkowników Oracle w rejonie Europy, Środkowego
Wschodu i Afryki. Jednym z przejawów tej współpracy jest wymiana prelegentów
na konferencjach organizowanych przez PLOUG i inne zagraniczne grupy użytkowników
Oracle oraz udział przedstawicieli Stowarzyszenia w konferencjach Korporacji
Oracle.

Najważniejszą z takich konferencji jest corocznie
OracleWorld – międzynarodowe spotkanie dla kilku tysięcy klientów i partnerów,
które w roku bieżącym odbyło się w Pradze w tym samym tygodniu, co
konferencja zakopiańska. Oracle Polska z oczywistych względów nie miał wpływu
na termin odbycia się kongresu OracleWorld – nazwanego w artykule „imprezką”.
Termin ten ustalany jest przez Korporację z wielomiesięcznym wyprzedzeniem, a
dokładne daty można zawsze znaleźć na www.oracle.com/events.

Od wielu lat współpracujemy z Zarządem PLOUG, starając się
w różny sposób pomagać Organizacji zrzeszającej wielu naszych klientów,
zachowując przy tym neutralność i obiektywizm. Respektujemy niezależność
Stowarzyszania PLOUG. Ufamy, że jeszcze nie jeden raz przedstawiciele PLOUG będą
mogli uczestniczyć w komitetach programowych konferencji Oracle… takich, jak
choćby przyszłoroczny AppsWorld w San Diego (26-29.01.2004), czy OracleWorld w
San Francisco (6-11.12.2004).

Janusz Naklicki
Dyrektor Marketingu i Współpracy z Partnerami
Oracle Polska