Komunikaty

Przenosimy serwis internetowy na serwer komercyjny CETI.

Przy okazji aktywacji subskrypcji ORACLE’owych PLOUG’tek dokonano
porównania dostępności strony WWW Stowarzyszenia z dostępnością bliźniaczej
strony na serwerze komercyjnym. Zmierzono czasy ściągania w tle przez przeglądarkę
zbioru 70kB z obydwu serwerów. Po odrzuceniu nieinteresujących wyników okazało
się, że średnia czasów ściągania zbioru z serwera CETI była trzykrotnie
mniejsza.